सुचना

आदरनिय संस्थापक स्यरधनी महानुभावहरु,
  
गत अर्थिक वर्ष असारमा उपलब्द गराएको १०% बोनस स्यर प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा डि म्याट (DMAT Account) खाता आवश्यक तथा चाहिएको हुँदा आफूलाई पाएक पर्ने जुनसुकै “क” वर्गको इन्भेष्टमेट बैंकबाट (DMAT Account)  खोल्नु हुन जानकारी गराउन चाहन्छौं ।। 

Stock Update

As of: 2017-09-20 15:00:00
Max Price 1100.00
Min Price 1091.00
Closing Price 1100.00
Previous Closing 1110.00
Difference -10.00 
Read more

News and Events

 • सफल उमेदवारको नामावली
  2017-08-27 - ... [more...]
 • सुचना
  2017-07-10 - आदरनिय संस्थापक... [more...]
 • कर्मचारी अावश्यकता
  2017-07-09 - ... [more...]
 • अत्यन्त जरुरी सूचना
  2017-05-15 - ... [more...]
 • अत्यन्त जरुरी सूचना
  2017-05-15 - ... [more...]
 • Vacancy Result
  2017-04-16 - See attached for Details. ... [more...]
Read more

Publications

Apply for a Loan

Eligibility Criteria:
 • Interest in entrepreneurship and livelihood activities.

 • Experience in client-proposed business.

 • Clear business plan showing how the loan will be invested.

 • Read All