Mobile Banking Apps

अहिलेको लकडाउनको समयलाई Infodevelopers Pvt. Ltd. ले नयाँ Mobile Banking Apps ल्याएको छ । अवका दिनमा सदस्यले घरबाटनै ब्उउक मयधलयिबम गरी चलाउन सकिन्छ ।सदस्यले घरबाटै दर्ता गर्दा ३ (steps) कुराको अपनाउनु पर्नेछ।

१ Play store र App Stor बाट Mahila Sahayatra Smart Banking डाउलोड गर्नुपर्छ ।

२ साधारण अनलाईन दर्ता फारम मा डिजिटल खाता नंम्बर र मोवाइल नंम्वर भर्नुहोस ।

(नागरिकताको फोटोकपि अनलाईनमा पेश गर्नु पर्ने छ ।)

३ सदस्यको आफ्नो शाखाबाट स्विकृत भएपछि मोवाइल बेङ्किग सेवाहरु प्रयोग गर्न शुरु गर्नुहोस ।

(वुँदा नं. २ को शदस्यले पुराभरेपछि शाखाको शाखा Stack Approval  मा आएको हो होइन चेक जाँच (verify) गरी मात्र प्रमाणित गर्नु पर्ने छ ।)

 


Stock Update

As of: 2021-01-21 15:00:00
Max Price 1259.00
Min Price 1167.00
Closing Price 1259.00
Previous Closing 1145.00
Difference (114)
Read more

News and Events

 • उत्कृष्ट करदाता
  2020-11-22 - उत्कृष्ट करदाता... [more...]
 • OATH TAKING
  2020-08-01 - Chair Amrit Charan Shrestha, representing P... [more...]
 • कर्मचारी आवश्यकता
  2020-07-31 - कर्मचारी आवश्यक... [more...]
 • Antarprerana was live
  2020-06-21 - Business Guff (COVID-19 Edition): Financ... [more...]
 • लकडाउनमा राहत सहयोग वितरण
  2020-06-08 - बैंकिङ खबर । महि... [more...]
 • Mobile Banking Apps
  2020-04-22 - अहिलेको लकडाउनक... [more...]
Read more

Publications

Apply for a Loan

Eligibility Criteria:
 • Interest in entrepreneurship and livelihood activities.

 • Experience in client-proposed business.

 • Clear business plan showing how the loan will be invested.

 • Read All