कर्मचारी छनौटको सूचना

कर्मचारी छनौटको सूचना
मिति: २०७६।०४।१९
यस महिला सहयात्रा माईक्रोफाईनान्स वित्तीय सस्थां लि.को मिति २०७६/०३/२४ गतेको बिज्ञापन अनुसार मिति २०७६/०४/१४ र १५ गते काठमाण्डौ र दाङमा भएको सहायक स्तरको र मिति २०७६/०४/१९ काठमाण्डौमा सञ्चालित अधिकृत स्तरको परीक्षाबाट देहायका उमेदवारहरु छनौट भएको ब्यहोरा जानकारी गराईन्छ । छनौट भएका उम्मेदवारहरुले निरोगीताको प्रमाणपत्र र आवश्यक कागजात सहित केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्कका लागि जानकारी गराइन्छ ।Download File

Stock Update

As of: 2020-08-06  15:00:00
Max Price 697.00
Min Price 667.00
Closing Price 667.00
Previous Closing 710.00
Difference (-43.00 )
Read more

News and Events

 • OATH TAKING
  2020-08-01 - Chair Amrit Charan Shrestha, representing P... [more...]
 • कर्मचारी आवश्यकता
  2020-07-31 - कर्मचारी आवश्यक... [more...]
 • Antarprerana was live
  2020-06-21 - Business Guff (COVID-19 Edition): Financ... [more...]
 • लकडाउनमा राहत सहयोग वितरण
  2020-06-08 - बैंकिङ खबर । महि... [more...]
 • Mobile Banking Apps
  2020-04-22 - अहिलेको लकडाउनक... [more...]
 • सातौ बार्षिक साधारणसभा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना
  2020-03-28 - सातौ बार्षिक सा... [more...]
Read more

Publications

Apply for a Loan

Eligibility Criteria:
 • Interest in entrepreneurship and livelihood activities.

 • Experience in client-proposed business.

 • Clear business plan showing how the loan will be invested.

 • Read All